Ndarja dhe pranimi i rrëfimeve të përvojave personale na mundëson ta procesojmë dhimbjen, të kemi dhembshuri ndaj të tjerëve, dhe ta kuptojmë më mirë shoqërinë ku jetojmë.

Por, kur vetëm një narrativë e kufizuar i afishohet një populli ose vendi, tregimi i rrëfimeve bëhet mjet i rrezikshëm që mund t’i përforcojë stereotipet, të krijojë ide të gabuara, dhe t’i dobësojë sistematikisht grupet e caktuara të njerëzve.

Përgjatë historisë, rrëfimet dhe përvojat e grave vazhdimisht janë shtypur si rezultat i turpërimit, stigmës, dhe frikës së kultivuar nga strukturat patriarkaje, nën së cilat pabarazitë gjinore vazhdojnë.

20 vjet pas përfundimit të luftës, gratë në Kosovo po i rimarrin narrativat e tyre si lidere, novatore, edukatore, sportiste, artiste, akiviste, përmbysëse, rrëfyese.

‘Rimarrje’ është seri interaktive portretesh që thekson zërat e 99 grave të brezave e etnive të ndryshme, që punojnë në lloj-lloj sektorësh për drejtësinë, barazinë, dhe të vërtetën.