Adelina Berisha

Hulumtuese, Kosovo Women’s Network

Si mund ta përmirësojmë legjislacionin në mënyrë që të sigurohemi që dhuna nuk tolerohet në Kosovë? Nganjëherë është mjaft sfidë, nganjëherë ndjehesh e dërmuar, ndonjëherë ndjehesh sikur gjërat nuk po ndryshojnë. Pastaj e sheh një gjë të mirë duke ndodhur, dhe ndjehesh e motivuar dhe vazhdon.

About Adelina

Adelina Berisha still remembers the police officers blocking the entrance to the building of her school on her first day of classes in the early 1990’s as Kosovar Albanians faced mass-discrimination enforced by Serb authorities under the Milošević regime. Those early experiences led to Berisha’s commitment to fighting injustices. She currently works as a researcher for Kosovo Women’s Network, with a focus on combating domestic violence.