Amina Kaja

Nxënëse e Shkollës së Mesme

Nuk duhet të shembim gra të tjera që të ndihemi më lartë. Të fikësh dritën e tjetrit nuk bën që e jotja të shkëlqejë më shumë. Pasi që lash mbrapa atë xhelozi, fillova t'i shihja njerëit si inspirim. Shoh se çfarë po bëjnë dhe ndihem e inspiruar dhe krenare. Më vjen një ndjenjë e mirë në gjoks.

About Amina

Amina Kaja, 17, is a high school student at Xhevdet Doda High School in Prishtina. Born in Kosovo after the end of war, Kaja has seen her country develop as she has grown up. Kaja is a dedicated student and activist, and is an organizer of several school functions, including the science fair. Passionate about biology, Kaja hopes to go abroad for university and to eventually pursue a career in medicine.