Anesa Colakovich

Pedagoge // Education Innovators

Unë studioj zhvillimin, dhe kur studion zhvillim, nuk shkon tek njerëzit duke iu thënë 'ja se si duhet të zhvillohesh.' Shkon dhe i pyet se çfarë u duhet. Shumë organizata ndërkombëtare kanë dështuar kur i bënë gjërat sipas vetes, pa pyetur komunitetin se çfarë iu nevojitet. Është e njëjta gje nëse shumica e komuniteteve bëjne programe për minoritete pa bashkëpunim dhe përfshirje.

About Anesa

Anesa Colakovich was born into a multi-ethnic, multi-religious family, in which some members practiced Islam, others Orthodox Christianity, and Catholicism. Her upbringing as a minority in Kosovo fueled her interest in supporting minority groups in Kosovo, particularly through education. Currently, Colakovich works as a math teacher, and as the founder of Education Innovators, an NGO based in Mitrovica.