Antoneta Kastrati

Regjisore Dokumentarësh dhe Filmave Tregimtarë

Jemi në kohën e një lëvizjeje të re filmash. Kemi tërë këto regjisore femra, të gjitha rreth moshës sime, dhe të gjitha jemi duke punuar në filmat tanë të parë. Janë perspektiva të reja, qasje të reja dhe është një kohë shumë emocionuese sepse industria jonë ka qenë statike për një kohë të gjatë për shkak të luftës.

About Antoneta

Antoneta Kastrati grew up with ambitions of becoming a doctor, but after her mother and sister were killed during the war, she lost interest in school and medicine. In the years following, Kastrati was introduced to documentary filmmaking, which captured her attention because of its role in challenging social issues and sparking conversation. In 2013, Kastrati released She Comes in Spring, one of her first narrative shorts based largely on her personal story. She is currently working on the post-production for her first feature film, Zana, expected soon.