Arta Shehu Zaimi

Bashkëthemeluese, jCoders & Labbox

Secilit i nevojitet dikush që do u thote se dicka është e mundur. Kemi iniciativa specifike për t'i inkurajuar vajzat të përfshihen (me teknologji). Isha duke bërë një prezantm rreth jCoders në një prej shkollave dhe grupi që ishte regjistruar ishte përafërisht 80% vajza dhe 20% djem. Zakonisht, regjistrimet janë 70-90% djem. Është interesante të shohësh tërë ata numra, vetëm sepse (vajzat) më panë aty.

About Arta

In 2015, Arta Shehu Zaimi was searching for an after school program for her three children that was centered around technology. When her search returned no results, Shehu Zaimi leaned on her background as a computer engineer and decided to start her own. She co-founded jCoders with her sister, Fiona, with the goal of teaching kids to use technology to problem solve in creative ways. The program currently serves more than 1,000 students, and has expanded to include the development of Labbox, an electronic engineering toy for kids.