Atifete Jahjaga

Presidente e Republikës së Kosovës (2011 - 2016)

Jam ballafaquar me pyetjen, 'Zonja Presidente, a ja ka vlejtur të përjetosh ngacmimin që përjetuat?' Dhe përgjigja është po. Asnjë titull, asgjë që ëshë thënë, asnjë pengesë nuk më ndaloi të ecja përpara. Jo për hir të vetes, po për hir të vajzave që shikonin zyrën time si shembull.

About Atifete

Atifete Jahjaga served as the third president, and first female president, to the Republic of Kosovo. When she took office in 2011, Jahjaga became the youngest democratically elected head-of-state in the world, at just 35-years-old. During her service, Jahjaga made gender-equality and the representation of youth a priority in her cabinet, and has continued to be an advocate for women’s rights through the Jahjaga Foundation, which was established following her presidency to support the democratic development of Kosovo and the Balkans.