Aurela Kadriu

Hulumtuese

Më nevojiti shumë për të kuptuar se kam të drejtën e opinionit, të ndarjes së përvojës sime, e të folurit për to. Fakti që jam këtu është për shkak të mbështetjes prej shumë grave në jetën time. Po flas për gratë që më kanë mbështetur profesionalisht, akademikisht, që më kanë shtyrë, që kanë besuar në mua.

About Aurela

Aurela Kadriu was just a newborn at the time of the conflict in Kosovo, but she grew up with inherited memories of war. The stories she received, told by older relatives, shaped her understanding of the past, an understanding that she began to challenge after traveling to Turkey to volunteer with Syrian refugees a just 16-years-old. Working with families experiencing similar trauma to that which Albanian families experienced two decades earlier, solidified Kadriu’s interest in oral history research and the way in which people interpret the past.