Besa Ismaili

Profesoreshë, Fakulteti i Studimeve Islame

Mos e gjykoni Kosovën në bazë të asaj që shihni në sheshin kryesorë në Prishtinë. Shkoni pak më larg. Shkoni në fshatra. Situata është e tmerrshmeo, po këto gra... ato mbijetojnë, dhe krijojnë një jetesë. I dua këto histori në media. Dua që ti të shohësh aty ku ka gra krishtere e gra muslimane që ndajnë sfidat dhe përpiqen t'i ndihmojnë njëra tjetrës të rrisin fëmijët.

About Besa

Besa Ismaili was born and raised in Mitrovica, but moved to Prishtina after the war. A professor at the Faculty of Islamic Studies at the University of Prishtina, Ismaili dedicates much of her free time to working with women from different religious communities to better the gender-ratio within traditionally male-dominated institutions. Much like in other spheres, Ismaili said that it’s important to have theologically educated women interpreting scripture and sacred text. Ismaili is a feminist, and is a frequent panelist for local media discussions about the role of women in religion and society.