Blerta Kosova

Muzikante

Muzika ka qenë mjet i shkëlqyer për ta shprehur veten. Pas luftës, ne qëndruam me orë pa rrymë dhe është tregimi i njejtë... si shumica e fëmijëve këtu, ne gjithmonë e argëtonim familjen. Muzika ishte shumë e rëndësishme për ne.

About Blerta

Blerta Kosova grew up listening to everything from pop, to rock, to hip-hop and electronic music. The youngest of four siblings, Kosova said that the array of musical influences that were passed down to her by her siblings ultimately resulted in the breadth of her own sound and writing. Today, Kosova is a singer, producer and song-writer. Her most recent album, Reflections, was released in January, 2019.