Blerta Zeqiri

Regjisore dhe skenariste

Ështe një anë e grave që nuk e shohim në media. Këtu, gratë sillen ndryshe kur janë vetëm. Mendoj që është e njejta dhe për burrat, por ne i shohim burrat në filma. Ne nuk i kemi parë gratë si njerëz. Kjo është ҫfarë më pëlqen t’i tregoj botës.

About Blerta

Blerta Zeqiri is an award-winning director and screenwriter from Suhareka. As conflict progressed in the 90s, Zeqiri found both comfort and entertainment in art and storytelling. When the time came for her to attend university, the filmmaking industry in Kosovo was entirely male-dominated, but Zeqiri followed her passion and found training while living as a refugee in France. Today, Zeqiri is one of the women leading the surge of female-directed films in Kosovo, and she continues to challenge social and political injustices through her art.