Dafina Halili

Gazetare, Kosovo 2.0

Është e rëndësishme që një histori të mos ndërtohet vetëm rreth traumës, por të bëhet e qartë kërkesa për drejtësi dhe marrja e përgjegjësisë nga institucionet që kanë dështuar. Unë nuk mund të marr pronësinë e zërit të një njeriu apo të një grup njerëzish. Ky rol nuk më takon mua. Por, ҫfarë mund të bëj, është të theksoj një sfidë, një ҫështje apo një padrejtësi.

About Dafina

Dafina Halili is an award-winning journalist for Kosovo 2.0, covering women’s, LGBT+ and minority rights. From reporting on the stories of survivors of sexual violence and those of the challenges facing Roma women, to highlighting the social impact of female artists across the region, Halili tells stories with a compassion and care that is all too fleeting in modern journalism. As news cycles increasingly demand abbreviated coverage and quick turnarounds, Halili’s work is that which recognizes nuance and humanity. It requires time.