Dita Tahiri

Aktiviste // Vullnetare

Të gjithë flasin shumë, por, në nuk e degjojmë njëri-tjetrin. Për këtë arsye, kur ne i ndajmë historitë tona dhe ndjejmë se jemi dëgjuar, përjetojmë lehtësim.

About Dita

Dita Tahiri comes from a long line of principled women, and it’s the example set by her mother and grandmother that she says led to her commitment to volunteerism and servitude. Through independent fundraising and community drives, Tahiri has led programs for vulnerable and disadvantaged populations, including luncheons for elderly women and outdoor activities for disabled children. Tahiri’s work centers around inclusion, and by recruiting university students to work as program helpers, she hopes to help promote a culture of volunteerism in Kosovo.