Era Zeqiri

Nxënëse e shkollës së mesme

Shumë të rinj janë të papunësuar—jo vetëm të papunësuar, por ata nuk kanë as mundësinë që të shkollohen. Unë dua ta ndryshoj këtë, sepse nëse ne nuk e ndryshojmë këtë, atëherë kush do ta bëjë? Me të vërtetë nuk është askush tjetër që mund ta ndryshojë.

About Era

Era Zeqiri is a high school student at Xhevdet Doda school in Prishtina. Originally from Gjilan, a municipality in southeastern Kosovo, Zeqiri’s family moved to Prishtina at 6-years-old. Zeqiri is an avid reader and passionate about film. Through books and movies, Zeqiri said she was able to broaden her understanding of the world around her, and contextualize her own experiences.