Erëmirë Krasniqi

Drejtore ekzekutive, Historia Gojore Kosovë

Ne vazhdimisht po sfidojmë këtë monokulturë, këtë kuptimin shumë albano-centrik të ngarjeve. Po, ne jemi shumicë dhe sigurisht që kemi zë më të lartë, por ka shumë shtresa të shoqërisë sonë dhe është e rëndësishme të krijojmë hapësirë për komunitete të ndryshme.

About Erëmirë

Erëmirë Krasniqi is the Executive Director of Oral History Kosovo, a digital archive that began in 2012 as an effort to capture and preserve the voices and experiences of a diverse group of citizens through an unedited and unguided oral history methodology. Krasniqi’s research interests include the ways in which we establish truth.