Farija Mehmeti

Piktore

Unë marr shumë komente pozitive rreth punës sime, por ka shumë njerëz që thonë se portretet e grave rome duken të trishtueshme. Gratë rome janë të detyruara të martohen herët, disa prej tyre u janë shitur burrave të tyre . në portretet e mia, dua të tregoj atë emocion.

About Farija

Farija Mehmeti is painter, whose work primarily centers around intricate potraits of Romani woman. Mehmeti, who was inspired to begin painting after seeing her brother’s paintings depicting scenes of Roma life, uses her paintings to showcase traditional Roma dress and promote conversation about Roma culture. “God gave me this talent,” said Mehmeti, who hopes to encourage other Roma women to take part in artistic expression.