Fjolla Hajrizaj

Gazetare

Unë isha e para në fshatin tim që ka shkuar në universitet. Unë isha e para në fshatin tim që është bërë gazetare. Unë kam parë gra të dëshpëruara që kanë ëndrra të papërmbushura. Unë dua t’i përmbush ëndrrat e tyre. Unë në shpatullat e mia kam peshën e ëndrrave të tyre… peshën e jetës që ato mund të kishin jetuar. Unë e bëj këtë për to; ky është feminizmi im. Ky është kontributi im.

About Fjolla

Fjolla Hajrizaj was born in Prishtina, Kosovo on May 6, 1998, just over six months before NATO began its intervention in March of 1999. As violence broke out across the country, forcing her parents to flee, Hajrizaj was left in the hospital under the supervision of local doctors, where she remained for more than two months following her premature birth. 20 years later, Hajrizaj , 21, is pursuing a career in journalism. “Telling people the truth is the best way to develop the society,” said Hajrizaj. “It’s my duty to tell where we are and where we are going.”