Fjolla Hoxha

Dramaturge // Aktiviste

Vetëm duke qenë një grua që është krijuese dhe e shprehur, unë jam një simbol që përfaqëson thyerjen e status quo-s. Unë jetoj vetëm. Jam një grua beqare 35 vjeҫare dhe nuk më intereson se ҫfare njerëzit mendojnë pasi kjo është jeta që jetoj tani dhe jeta që kam zgjedhur të jetoj.

About Fjolla

Fjolla Hoxha is a playwright and activist. A storyteller by nature, Hoxha uses the stage to call attention to social injustices and spark conversation. Beyond her own productions, Fjolla works as a volunteer with students from marginalized communities, supporting Roma youth in writing and directing performances of their own and encouraging young people to see theater as a tool through which they can motivate change.