Fllanza Beqiri-Hoxha

Bordi i Drejtuesve, Korporata Energjetike e Kosoves

Në një nga punët e mia më të hershme rreth elektrikes, punonin rreth 200 burra dhe unë isha drejtoresha e tyre. Jam ndjerë shumë mirë sepse puna ime me ta i bëri të mendojnë ndryshe për vajzat e tyre. Ndonjëherë ulesha me ta në kohën e drekës dhe thosha, ‘nëse unë jam këtu, pse të mos shkojnë edhe vajzat tuaja në fakultetin teknik?’ Ishte një punë me të vërtetë emocionuese.

About Fllanza

Fllanza Beqiri-Hoxha is one of the Kosovo energy sector’s pioneering women. When she made the decision to pursue studies in the technical faculty in Prishtina, she was one of only three women in the program. “We were good students. We worked hard, but people were asking why we were studying. They would tell us that we would have to leave to be married, to have time for our children. I didn’t care about these things,” said Beqiri-Hoxha, who now serves on the board of directors for Kosovo Energy Corporation, and works as a mentor to young women in the field.