Kristina Dancetovic

Pedagoge, Community Building Mitrovica

Unë kam shokë shqiptarë, shumë prej tyre, edhe me të vërtetë i dua. Unë e kaloj urën sepse punoj në Mitrovicën Jugore. Njerëzit më pyesin a kam frikë të shkoj vetëm. Unë nuk kam frikë sepse nuk kam bërë asgjë të gabuar. Nëse frikësohesh, ka një arsye pse.

About Kristina

Kristina Dancetovic is school teacher and volunteer for Community Building Mitrovica, an organization in the north of Kosovo that works to engage young people and restore friendships between ethnic Serbs and Albanians. Dancetovic leads by example, encouraging her students to stay true to their individuality, keep an open mind, and to live with curiosity rather than fear.