Luljeta Aliu

Themeluese, Initiative for Justice and Equality

Njerëzit mendojnë se vetëm njerëzit e dobët dhe të pashkolluarit përjetojnë dhunë në familje. Ne kemi gjithë këto paragjykime, dhe mendojmë se këto situata të ndërlikuata jetësore, si të jesh në një lidhje abuzive, u ndodhin vetëm njerëzve të çuditshëm. Por kjo nuk është e vërtetë. Mund të na ndodh të gjithëve.

About Luljeta

After escaping an abusive marriage, Luljeta Aliu was presented with the opportunity to move back to Switzerland, where she holds dual citizenship and much of her family resides. Instead, she chose to stay in Kosovo and fight for the legal rights of women under the judicial system. Without financial or professional support, Aliu succesfully fought to amend the Law on Family to ensure that women were guaranteed equal rights to shared property in a marriage as their spouses.