Lura Limani

Shkrimtare // Redaktore

Të paturit një grua si redaktore krijon hapësirë, por nuk e ndryshon strukturën. Na nevojiten më shumë gra në tavolinën redaktuese. Nuk është e mjaftueshme që 70% e stafit të jetë e gjinisë femërore, por ato të gjitha po punojnë si reporterë për burra në pozicione menaxhuese.

About Lura

Lura Limani is a writer, editor and researcher from Prishtina, Kosovo, and the former editor-in-chief of Prishtina Insight. “I came after a long line of foreign editors,” said Limani. “Although they knew the context very well and they were very sensitive to the subjects that they were covering, I think it’s very different when the narrative is produced by locals, in a language that is directly accessible to the people who are decision-makers.” Much of Limani’s independent writing explores feminism in the Balkans.