Majlinda Hoxha

Gazetare fotografike, Kosovo 2.0

Për mua, një kamerë është si një armë. Duhet të marrësh shumë përgjegjësi kur je duke treguar një histori me kamerë në dorë.

About Majlinda

Majlinda Hoxha is a photojournalist for Kosovo 2.0. Hoxha, who moved to New Zealand as a refugee during the war, returned to Kosovo in 2010 with the intention of staying for only a year or two. She has remained in Kosovo working as a visual storyteller ever since. Hoxha’s work focuses primarily on visually documenting stories pertaining to human rights.