Mimoza Gavrani

Prezantuese në Televizion // Aktiviste

Kur ne sjellim të kaluarën tonë dhe sjellim diversitet, jemi më të pasur si njerëz dhe si kultura. Shpresa ime është që gjenerata e ardhshme të pranoj ndryshimet, në vend që të mundohet të vëj kufinj në mes vete.

About Mimoza

Mimoza Gavrani is a researcher and activist who has spent the past decade working on initiatives to support Roma, Ashkali and Egyptian communities, and increase the representation of Roma, Ashkali and Egyptian women in decision-making processes. Beyond her work in civil society, Gavrani is the host of an evening television show that she developed with a goal of contributing a series of inspirational community stories to the coverage of Kosovo, and of improving diversity in the media.