Mirjeta Qehaja

Piktore

Romët nuk janë duke u vrarë në mënyrë direkte, por atyre po iu mohohet e drejta për të jetuar. Unë me punën time po tërheq vëmendjen ndaj kësaj dukurie.

About Mirjeta

Mirjeta Qehaja is a graduate student at the University of Prishtina where she is working towards an arts degree with a concentration in painting. A member of Egyptian community in Kosovo, Qehaja’s work calls attention to the discrimination and human rights violations that members of Roma, Ashkali, Egyptian communities face in Kosovo, and across the globe.