Nita Luci

Profesoreshë e Antropologjisë

Ideja ime ka qenë, pse të jetoj në Prishtinë kur mund të jetoj në New York? Por kur jam kthyer, e kam kuptuar që më mirë është të jap mësim këtu se diku tjetër. Mendoj se ky është një tregues për shumë njerëz të gjeneratës sime që kanë dashur të angazhohen me ndryshimet që po ndodhnin pas luftës.

About Nita

Nita Luci is a cultural anthropologist from Prishtina, whose research focuses on gender, manhood, memory and violence. She completed her PhD at the University of Michigan, before returning to Kosovo to continue her research and teach. Luci is interested in the intersection of contemporary art and activism within the context of developing states. She is a co-founder of the gender studies program at the University of Prishtina, and a lecturer at RIT Kosovo.