Rina Krasniqi

Co-Founder, Lirindja - Independent Literary Zine

Nganjëherë, ne dështojmë të shohim se çfarë është bërë këtu më parë. Media dhe politika na bëjnë të ndihemi sikur asgjë nuk ka ekzistuar para 2008, por ka shumë artista dhe aktivista dhe njerëz që patën ndikim.

About Rina

Rina Krasniqi is a writer, artist and co-founder of Lrindja, an independent literary zine founded in Prishtina. When Krasniqi and two friends were looking for publications that would support an array of literary writing produced in Albanian and their search came up short, they got together and decided to produce their own. As interest in Lrindja has grown, Krasniqi and her co-founders have remained committed to self-publishing, and providing space for young poets, writers, thinkers and artists from Kosovo and Albania.