Shpresa Agushi

Drejtoreshë Ezekutive, Netëork of Roma, Ashkali and Egyptian Ëomen’s Organizations of Kosovo

Vajzat e reja rome, ashkali dhe egjiptase diskriminohen në vetë familjet e tyre dhe në shoqërinë në të cilën jetojnë. Ato ballafaqohen me diskriminim të dyfishtë. Ne duhet të jemi shumë të fortë për të bërë ndryshim.

About Shpresa

Shpresa Agushi is a leading activist for Roma, Ashkali and Egyptian women in Kosovo. As the executive director of the Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations of Kosovo, Agushi has been a key figure in the fight to end early marriages among girls from these communities and to increase activism among Roma, Egyptian and Ashkali youth. In 2019, Agushi was awarded the “Unknown Heroes” Award for Roma Integration by the European Union.