Shqipe Gjocaj

Shkrimtare Feministe

Le të mos përforcojmë stereotipin që gratë urrejnë njëra-tjetrën dhe se nuk mund të punojnë me njëra-tjetrën. Mendoj se mund të arrijmë deri tek një koncept më i shëndetshëm i 'sisterhood', me të vërtetë të bashkohemi për çështjet kritike, por edhe të jemi në gjendje të japim kritika konstruktive për punën dhe perspektivën e njëra tjetrës në mesazhet që ne i japim.

About Shqipe

Shqipe Gjocaj is a feminist writer and vocal activist for women’s rights who is a frequent contributor to Prishtina Insight. Most recently, Gjocaj has written on breastfeeding and the lack of institutional and societal support for women navigating early motherhood. “I used to write fairytales when I was little. I had these huge notebooks full of notes, but they were all burned out during the war,” said Gjocaj. “Writing was always a very constructive way to express my anger, because I was an angry girl. Literature gave me agency. With my modest work so far, I tried to give this back, especially to girls and women in the Albanian language.”