Teuta Hoxha Jahaj

Avokat // Aktiviste // Arkeologe

Kur kërkoni Kosovën në Google, një prej fotografive të para që shihni ende janë shtëpi të djegura dhe një shtet i shkatërruar nga lufta. Ne nuk jemi ata më. Kanë kaluar 20 vite dhe kemi bërë gjëra kaq të mrekullueshme, the rinia jonë po shkëlqen anembanë botës në lëmi të ndryshme. Ne duhet të paraqesim atë.

About Teuta

Teuta Hoxha is a woman of many passions, but central to all of her interests is her commitment to social justice through education and activism. Hoxha, who grew up in Prishtina at the time of war, recognized early on the ways in which biases fuel narratives of fear, anger and distrust. While she originally studied and worked as an archaeologist, Hoxha later found herself interested in rule of law and returned to school to become a lawyer. She is the former director of Kosovo’s Youth Initiative for Human Rights. During her time with YIHR, she worked on implementing an initiative to edit history textbooks taught in Kosovar schools.