Teuta Krasniqi

Kërcimtare // Koreografe, Kosovo National Ballet

Nuk jam e mirë sa i përket të shprehurit me anë të shkrimit apo të folurit, por mund të tregoj pikërisht çfarë kam në zemër nëpërmjet vallëzimit.

About Teuta

Teuta Krasniqi is a principal dancer for Kosovo National Ballet theater. When Teuta was nearly 9 years old, war broke out in Kosovo and she and her family moved to Canada as refugees. But after just a few months away, her mother made the decision to return home. Krasniqi began dancing as a teenager, and her talent was quickly recognized and nurtured through rigorous training. In July 2015, Krasniqi became the first Kosovar woman to choreograph a national ballet.