Tijana Simic LaValley

Advocate for Women’s Rights

Jam vjetruar shumë këto vitet e fundit. Kosova Veriore është ndryshe, dhe është shumë frustruese, por punoj individualisht me gra dhe cdo sukses është një fitore e madhe dhe një arsye për të qenë këtu. Ka gra të mrekullueshme në Kosovë, të cilat kanë arritur kaq shumë, dhe ka femra të reja të cilat po ndjekin hapat e tyre.

About Tijana

Tijana Simic Lavalley is a sociologist who is working to provide support to Serb women in Northern Kosovo. Raised in Prishtina by a single mother who held various jobs and leadership positions in civil society, Simic was taught early on to challenge the traditional gender roles that normalized by patriarchal societies. “I remember when I would go to a friend’s house, it would smell like a cooked meal and I wished at the time that my house smelled like that, but we ate quite differently because we worked,” said Simic. “But if my mom wasn’t the way she was, then I definitely wouldn’t be who I am today.”