Tringë Sokoli

Feministe

Kthimi në Prishtinë është gjithmonë përvojë emocionale. Nuk mund të flas pë të tjerët sepse nuk kam përvojën e dikujt që nuk ka kaluar luftën, por kam këtë lidhje me qytetin tim. E kam parë me të vërtetë të shkatërruar duke u rritur, dhe as tani nuk është në formë të përsosur. Kjo më bëri ta mbaja afër këtë konceptin e 'qytetit tonë' për të cilin po punojmë dhe po përpiqemi ta bëjmë më të mirë.

About Tringë

When Tringë Sokoli was a junior in high school, she won a scholarship to go to the US as part of a 10-month exchange program, a time that she says served as an educational milestone in her development. “Every year, more and more women gain educational opportunities. They start becoming a bigger part of the public sphere, and that’s what is needed,” said Sokoli. “I try to be a feminist everyday.”