Venera Mustafa

Dizajnere Mode

Kosova ka qenë e njohur si ky shtet i copëtuar nga lufta për kaq kohë, dhe jam pak e lodhur nga kjo. Ne ishim viktimat, por ne nuk do viktimizonim kurrë veten. Bota duhet ta tejkalojë që të mundemi edhe ne. Tanimë kanë kaluar 20 vite dhe duhet të përqendrohemi në probleme të tjera.

About Venera

Venera Mustafa is a fashion designer from Prishtina. Mustafa, who studied in France but returned to Kosovo soon after, started her official label in 2011 in a small studio in Prishtina’s city center. “I think we’re a very politically infused generation and population in general,” said Mustafa. “I merge these backgrounds and different contexts into my shows and collections, and trying to capture those moments; trying to give my generation or the future generations a glimpse of how Prishtina was and what it is now.”