Vetone Veliu

Drejtoreshë, Mitrovica Women’s Association for Human Rights

Mendova, nëse dua që fëmijët e mi të kenë paqe, nuk mund të ndërtojmë paqe vetëm në mes të shqiptarëve. Ne duhet ta ndërtojmë me njerëz të tjerë. Gjitçka fillon me gratë. Ne jemi shtyllat e familjes. Ne jemi një shembull.

About Vetone

Vetone Veliu is the director of the Mitrovica Women’s Association for Human Rights. Born and raised in Mitrovica, Veliu grew up in a multi-ethnic neighborhood speaking multiple languages and breaking bread with neighbors with family histories different from her own. It is that sense of community that Veliu wishes to restore. Through her organization, Veliu works to bring women from various backgrounds together to learn about the political sphere with a focus on increasing the representation of women in decision making.