Pričanje priča i slušanje istih, vezane za lična iskustva, omogućavaju da se bol procesuira i da se saoseća sa drugima i time se na bolji način razume društvo u kojem živimo.

Ali kada se samo deo te priče poveže sa ljudima ili mestom, ona postaje opasni alat koji će ojačati stereotipe, pogrešna shvatanja i sistematično će onemoćati ciljane grupe ljudi.

Kroz istoriju priče i iskustva žene su bila potisnute kao rezultat sramote, stigme i straha uređenog od patrijarhalne sredine usled koije su polne razlike opstale.

20 godina nakon završetka rata žene na Kosovu kroz reklamaciju predstavljaju svoje priče kaovođe, inovatorke, umetnice, aktivistkinje, prosvetne radnice, one koje menjaju igru, pripovedačice.

“Reklamaciju” je interaktivni niz portreta koji prikazuje glas 99 žena koje dolaze iz različitih sredina, imaju raznovrsnu etničku pozadinu, radeći i boreći se za istinu, jednakost i pravdu kroz raznovrsne sektore.