Arta Bunjaku Agani

direktorka, Nacionalna Galerija Umetnosti-Kosovo

Ranije nisam razmišljala o problemima koji se tiču polova, jer nikad do sad nisam bila diskrimisana. Međutim, sada kao žena koja je i direktorka znam da moram. Sama se moram izboriti i dati svoj prihod.

About Arta

Arta Bunjaku Agani is the first woman to serve as Director of the National Art Gallery of Kosova. In her role as director, Bunjaku Agani was one of five curators selected for a collaborative exhibition featuring the work of feminist artists from the Balkans and beyond. The exhibition, titled Burrneshat, opened in Prishtina in January, 2019.