Jehona Gjurgjeala

izvršna direktorka, TOKA

Sveobuhvatno, u svetu žene nastoje da traže manje a pružaju daleko više. Na Kosovu, ono što ja smatram kao dodatak nekom trendu, je da uimamo kulturu gde žene osuđuju jedna drugu po nekim tradicionalnim vrednostima. Da li si udata, imaš li dece, znaš li da obavljaš kućne poslove I koliko je čista tvoja kuća? Žene su pod pritiskom, a to im ne pomaže da ostvare svoj puni potencijal.