Jeta Berisha

Feministkinja // Aktivistkinja

Sećam se kada me je bivši dečko upitao, nakon što sam mu ispričala šta mi se desilo: ‘’Šta si imala na sebi? Možda si zaslužila to što ti se desilo’’. Bila sam mlada, a o tome što mi se dogodilo nisam pričala sa ljudima. Strahova sam da ću biti osuđivana, zbog te naše kulture. I da me ljudi neće podržati. Ipak sam podelila priču, jer krivica nije bila moja, a ta priča je deo mog života. Ljudi moraju da znaju šta se dešava, zato sam otvoreno I pričala. Tog dana nisam plakala. Nisam plakala uopšte.

About Jeta

In 2018, as allegations of sexual harassment on university campuses resulted in demonstrations in Prishtina, Jeta Berisha, a feminist and activist and researcher working to combat harassment and the underreporting of harassment on campus, shared her personal story before a crowd of protesters, onlookers and media. Berisha, who is 26-years-old, has been a vocal advocate for victims of sexual harassment, and was the subject of both praise and backlash after coming forward to share her story.